Aktuálne informácie

Divadelné predstavenie A je tu zas

Dňa 18.10.2019 sme sa spoločne s triedami II.C a I.B zúčastnili divadelného predstavenia v Žilinskom mestskom divadle A je tu zas. Kultúrnou formou sme sa snažili priblížiť žiakom odvrátenú stranu extrémizmu. Predstavenie poníma...
23.10.2019

Zámer a podmienky predaja majetku Žilinského samosprávneho kraja

Zámer a podmienky predaja majetku Žilinského samosprávneho kraja Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín (ďalej len „vyhlasovateľ“) zverejňuje zámer a podmienky predaja svojho...
21.10.2019

Opäť víťazstvo- Hejnický drevorubač

Hejnický dřevorubec 2019.V dňoch 16. a 17. 10. 2019 sa Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín zúčastnila 21. ročníka súťaže žiakov škôl s lesníckym zameraním pri práci s motorovou...
18.10.2019

Futsal žiakov

Futsal žiakov SŠDňa 15.10.2019 sa konalo okresné kolo žiakov SŠ vo futsale v telocvični GMH v Trstenej. Turnaja sa zúčastnilo 5 škôl, usporiadateľ GMH Trstená, SŠ Tvrdošín, SŠ Nižná, Gymnázium...
17.10.2019

Literárna exkurzia Tajov a Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica

Literárna exkurzia Tajov a Štátna vedecká knižnica Banská BystricaV stredu 16. 10. 2019 sme sa spolu s našimi prvákmi a štvrtákmi (I.B,C a IV.C) vybrali po stopách J. G. Tajovského do jeho rodného Tajova. V dome...
17.10.2019

Cezhraničná mobilita žiakov partnerských škôl

V rámci cezhraničnej spolupráce partnerských škôl sa naša škola zapojila do projektu Interreg spolu s partnerskou školou Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu. Cieľom je...
10.10.2019

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí sa na našej škole konal 9.10. 2019.  Žiaci mali možnosť vidieť priestory školy, získať informácie o študijných a učebných odboroch od rovesníkov, ako aj od vedenia školy. Mohli si...
10.10.2019

Európsky deň jazykov

Nezabudli sme na Európsky deň jazykov, ale chceme ho prepojiť s Svetovým dňom zdravej (10.11.2019) a Medzinárodným dňom tolerancie (16.11.2019) a prípravy na akciu Ochutnaj to najzdravšie z Európy sú v plnom prúde!...
09.10.2019