Aktuálne informácie

Školské kolo súťaže BOZP

Dňa 16. 4. 2015 sa uskutočnilo školské kolo v súťaži z predpisov BOZP žiakov stredných škôl. Súťaže sa zúčastnilo 6 žiakov. Každý žiak si vytiahol 3 otázky z celkového počtu 50. Víťazom sa stal žiak 2.C...
28.04.2015

Prednáška o význame lesa pre žiakov ZŠ Mútne

Dňa 27.04. 2015 sme navštívili ZŠ Mútne, kde sme spolu so žiakmi štvrtých tried rozprávali o význame lesa. Žiaci preukázali veľa vedomostí, ktoré sa naučili od pani učiteliek, respektíve od svojich rodičov....
27.04.2015

Exkurzia - Kotolňa Nižná

Dňa 22. 04. 2015 sa trieda 3.A zúčastnila exkurzie kotolne v Nižnej. Žiaci sa oboznámili s využitím biomasy na vykurovanie. Prezreli si skladovanie biomasy a moderné vybavenie kotolne. Boli oboznámení s technológiou výroby tepla,...
23.04.2015

Premietanie filmu STROM ŽIVOTA

Dňa 23. 04. 2015 nás navštívili zástupcovia Občianskeho združenia V.I.A.C, aby nás informovali o aktivitách združenia, ktorého účelom je ponúkať aktivity mladým, teda tým, ktorí sú...
23.04.2015

Prednáška LES AKO HO NEPOZNÁME pre žiakov základnej školy Liesek

Dňa 17. 4. 2015 sme navštívili ZŠ v Lieseku, kde sme mali prednášku hravou formou na tému Les ako ho nepoznáme. Prednášky sa zúčastnili žiaci 2., 3., 4. ročníkov. Pán Ing. Žák robil fotografa a žiaci z...
23.04.2015

Z maliarského ateliéru nášho študenta Blažeja Sivoňa z 2.B triedy

22.04.2015

Prednáška : Eliminácia užívania alkoholu u žiakov SŠ

Dňa 14.apríla 2015 sa uskutočnila na našej škole  prednáška pre žiakov II. ročníka – Eliminácia užívania alkoholu u žiakov stredných škôl. Prednášku pripravili a viedli...
17.04.2015

Exkurzia - Zberný dvor Technických služieb v Tvrdošíne

Dňa 15. 04. 2015 sa 1.A trieda zúčastnila exkurzie na zbernom dvore Technických služieb v Tvrdošíne. Žiaci si prezreli postup spracovania odpadu: triedenie odpadu, lisovanie a skladovanie vytriedeného odpadu. Následne boli oboznámení s...
17.04.2015