Aktuálne informácie

Burza povolaní v Dolnom Kubíne

Aj tento školský rok sa zamestnanci spolu so žiakmi našej školy zúčastnili na Burze povolaní, ktorá sa uskutočnila koncom mesiaca november 2016 v Dolnom Kubíne, kde žiaci svojou zručnosťou predstavili SOŠ lesnícku...
30.11.2016

Prednášky na základných školách

Mesiac november sme odštartovali prednáškami na základných školách. Hravou formou sme realizovali prednášky v základných školách v Liesku, v Oravskom Veselom, v Chebniciach i v Sihelnom na...
30.11.2016

Plenárne a triedne rodičovské združenie

Dňa 25. novembra 2016 sa uskutočnilo plenárne rodičovské združenie, na ktorom boli rodičia žiakov oboznámení s výsledkami, ktoré dosiahli žiaci našej školy v uplynulom školskom roku 2015/2016 a s aktuálnymi...
30.11.2016

Slávnostná imatrikulácia v Kine Javor

Novembrový imatrikulačný deň (22. 11. 2016) bol výnimočný pre celú našu školu, no najmä pre našich prvákov, pretože vstúpili do cechu SOŠ lesníckej, a tak sa oficiálne stali jej študentmi....
22.11.2016

Silná ruka stredoškoláka

Dňa 16. 11. 2016 sa na SŠ v Tvrdošíne uskutočnila súťaž v armwrestlingu. Súťažilo sa vo váhových kategóriách do 65 kg, do 70 kg, do 80 kg a nad 80 kg. Našu školu reprezentovali Andrej Bukna 2.C, Samuel...
22.11.2016

Pozvánka na rodičovské združenie

Vážení rodičia a priatelia školy, srdečne Vás pozývame na plenárne a triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 25. 11. 2016 o 15:30 hodine.  
14.11.2016

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 04/2016/OŠaŠ

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho krajač. 04/2016/OŠaŠ   Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa §...
11.11.2016

v šk. roku 2017/18 prijímame 18 žiakov do študijného štvorročného odboru MECHANIZÁCIA PôDOHOSPODÁRSTVA

Zaujíma ťa stroje rozobrať, dozvedieť sa z akých častí saskladajú, akú majú funkciu jednotlivé časti, chceš vedieť stroje opraviť a zložiť? Chceš vedieť obsluhovať stroje,získať počas štúdia...
10.11.2016