Aktuálne informácie

Prednáška na Základnej škole v Dlhej na Orave

Dňa 28.04. 2016 sme na pozvanie Základnej školy v Dlhej na Orave prednášali žiakom šiesteho a siedmeho ročníka zábavnou a súťažnou formou tému Les ako ho nepoznáme. Milo nás prekvapil záujem a zapájanie...
03.05.2016

DŘEVORUBEC JUNIOR 2016 – KŘIVOKLÁT

V dňoch od 27. do 29. 04. 2016 sa uskutočnila medzinárodná súťaž žiakov stredných odborných škôl s lesníckym zameraním v práci s motorovou pílou. SOŠ lesnícku Tvrdošín reprezentovali...
03.05.2016

Srdečne Vás pozývame na medzinárodnú súťaž Drevorubač junior 2016 a Opravár junior 2016

27.04.2016

Odborná stáž Erasmus+

V dňoch 4.4.-25.4.2016 sa zúčastnili žiaci 3.B stáže v SOS Frýdek Místek v rámci projektu Erasmus+, kde získali Certifikát pre obsluhu a údržbu žacej mláťačky.
27.04.2016

Husqvarna Drevorubač junior 2016

V dňoch 20. a 21. 04. 2016 sme sa zúčastnili súťaže žiakov stredných odborných škôl s lesníckym zameraním pri práci s ručnou motorovou reťazovou pílou v Banskej Štiavnici, na ktorej sa zúčastnilo šesť...
22.04.2016

Srdečne Vás pozývame na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 22. apríla o 14:30 hodine.

21.04.2016

Aktivity v rámci projektu Orava Treasure/ Poklad Oravy

Ďalšou aktivitou v rámci projektu Orava Treasure/ Poklad Oravy, ktorý vznikol s podporou grantového programu odboru školstva a športu ŽSK pod názvom Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie, bol kvíz pre...
19.04.2016

Prednáška: Výchova k manželstvu a rodičovstvu

V piatok sme mali možnosť obohatiť vyučovací proces v oblasti prípravy našich študentov v interdisciplinárnej výchove k manželstvu a rodičovstvu. Prednáška, ktorá sa uskutočnila dňa 15. 4. 2016 na pôde našej...
15.04.2016