Aktuálne informácie

Medzinárodná stáž v Integrovanej strednej škole Vysoké nad Jizerou

V dňoch 2. až 15. marca 2015 šesť žiakov 2. ročníka učebného odboru mechanizátor lesnej výroby absolvovalo zahraničnú stáž v partnerskej škole vo Vysokém nad Jizerou v ČR. Učitelia z predmetových komisií...
27.03.2015

Prednáška Podkôrny hmyz

Dňa 24.03. 2015 sa žiaci našej školy z I.C, II.C a II.A zúčastnili prednášky pána Ing. J. Herúda z OZ Námestovo na tému Integrovaná ochrana lesa, kde sa od odborníka, ktorý je nielen teoretik, ale hlavne praktik...
25.03.2015

Exkurzia Vyšné Hágy a Liptovský Hrádok

Dňa 18. 3. 2015 sa uskutočnila exkurzia 1.A a 3.C triedy do Vyšných Hágov. Cieľom exkurzie bolo priblížiť našim žiakom prácu harvestora a VKS. Študenti si tiež mohli pozrieť sortimentáciu dreva. Exkurzia pokračovala na píle v...
22.03.2015

Nadstavbové štúdium - Milí absolventi, v prípade záujmu o nadstavbové štúdium nás čo najskôr kontaktujte!...

Kontaktujte nás na týchto telefónnych číslach. Ďakujeme.   Zástupca riaditeľa školyIng. Renáta RendekováTelefón : 043/5309315 SekretariátBc. Katarína KožienkováTelefón: 043/5309311
22.03.2015

Exkurzia v Liptovskom Hrádku

Dňa 17. 3. 2015 sa uskutočnila špecializovaná tématická exkurzia do najväčšej píly na Slovensku - Rettenmeier Tatra Timber v Liptovskom Hrádku. Exkurzie sa zúčastnili žiaci 2.B a 3.C triedy. Počas návštevy za...
20.03.2015

Medzinárodná návšteva zo Srbska

V dňoch 11. – 13. marca 2015 našu školu navštívili zástupcovia Druhej technickej školy z Kragujevaca v Srbsku, jej riaditeľ Dragan Paunič, zástupca riaditeľa George Gojič a Milomirka Tošič. Cieľom pracovnej návštevy...
17.03.2015

Oznam - riaditeľské voľno

Riaditeľ školy, podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods.10...
16.03.2015

Vyhodnotenie súťaže SUDOKU 2015

SUDOKU súťaž žiakov sa konala dňa 9. marca 2015 v zasadačke školy od 8:45 hod.   Súťaže sa zúčastnili žiaci: Martin Durčák 3.CMatej Hradský 3.BDávid Vráb 2.BMotýľ Tomáš 3.BKazimier Ladislav 3.CLach...
11.03.2015