Aktuálne informácie

Prednáška o tresnoprávnej zodpovednosti

Dňa 23. 11. 2015 sa uskutočnila na našej škole prednáška pre prvý a tretí ročník s príslušníkom Policajného zboru pánom Tiborom Šándorom. Prednáška bola venovaná problematike...
25.11.2015

Armwrestling

Naši študenti nás vzorne reprezentovali na 21. ročníku krajskej súťaže Silná ruka stredoškolákov, ako škola sme obsadili 2. miesto. Mário Joštiak - 4. miesto Jakub Šuhaj - 3. miesto Dávid...
19.11.2015

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 02/2015/OŠaŠ

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho krajač. 02/2015/OŠaŠ Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a...
18.11.2015

Imatrikulácia

Naši študenti tretích ročníkov a maturanti slávnostne uviedli do cechu lesníckeho našich prvákov. Program imatrikulácie sprevádzali kultúrne inscenácie našich študentov a vystúpenie...
18.11.2015

Exkurzia Výskumný ústav na pestovanie rýchlorastúcich drevín- Krivá

Dňa 11.11. 2015 sa žiaci III.A triedy zúčastnili exkurzie na Výskumnej stanici Krivá. Žiaci si prezreli plochy, na ktorých sa pestuje rýchlorastúca vŕba- šľachtené odrody. Boli oboznámení s pracovným postup pri jej...
11.11.2015

Deň otvorených dverí

V piatok dňa 6.11.2015 sme otvorili brány pre žiakov základných škôl aj pre širokú verejnosť z príleitosti Dňa otvorených dverí. SÚŤAŽE:• prepiľovanie dreva ručnou pílou,• prepiľovanie železa...
11.11.2015

Vyhodnotenie súťaží konaných v rámci Dňa otvorených dverí

  Drevorubačská súťaž – pre žiakov III. a IV. ročníkov - montáž rezacej časti motorovej píly , odpílenie troch kotúčov od 3 do 5 cm a demontáž rezacej časti motorovej píly 1.Miroslav Sekereš - III.A2....
10.11.2015

Prezentovanie našich žiakov na Ekotopfilme

Dňa 4. novembra 2015 sme sa zúčastnili prehliadky Ekotopfilmu v kine Javor. Okrem účasti na prehliadke filmov s environmentálnou problematikou, naša škola mala možnosť žiakom zo základných škôl a žiakom zo Spojenej školy...
04.11.2015