Aktuálne informácie

Vianočná akadémia

Predvianočný čas trávia študenti v školách rôznymi spôsobmi. Naša škola, pri príležitosti osláv najkrajších sviatkov v roku, zorganizovala Vianočnú akadémiu 2014. V piatok 19. decembra 2014...
29.12.2014

Príjemné prežitie vianočných sviatkov želáme našim študentom, ich rodičom, všetkým absolventom a priateľom...

19.12.2014

Exkurzia - Výskumná stanica v Krivej

Dňa 11. 12. 2014 sa žiaci 1. C triedy zúčastnili exkurzie na Výskumnej stanici v Krivej. Žiaci si prezreli plochy, na ktorých sa pestujú šľachtené odrody vŕby. Žiaci boli oboznámení s pracovným postupom pestovania...
16.12.2014

Exkurzia - Mechanizovaný drevosklad

Dňa 16. 12. 2014 sa uskutočnila exkurzia žiakov 3. C triedy v  mechanizovanom drevosklade v Oravskom Podzámku.
16.12.2014

Exkurzia - Semenoles Liptovský Hrádok

Dňa 12.12. 2014 sa trieda II.C zúčastnila exkurzie v Semenolese v Liptovskom Hrádku. Dozvedeli sme, sa ako sa lúštia a uskladňujú semená lesných drevín. Videli sme techniku a technologický postup pri lúštení...
15.12.2014

Medzinárodná stáž v Integrovanej strednej škole Vysoké nad Jizerou

V dňoch od 26. 11. 2014 do 7. 12. 2014 prebehol už v poradí tretí turnus medzinárodnej stáže našich žiakov, ktorého sa zúčastnili šiesti vybraní žiaci 3.B triedy odboru mechanik opravár.Stáž žiakov prebiehala v...
12.12.2014

Exkurzia - Kotolňa Nižná

Dňa 11. 12. 2014 sme s triedou 3.B uskutočnili plánovanú exkurziu do kotolne v Nižnej. Kotolňu prevádzkuje firma KOMTERM SLOVAKIA. Kotolňa pôvodne používala ako palivo zemný plyn, od roku 2009 je rekonštruovaná a spaľuje v dvoch kotloch...
12.12.2014

Školský futbalový turnaj

Dňa 9.12.2014 sa uskutočnil na našej škole futbalový turnaj pri príležitosti Dňa boja proti AIDS. Na turnaji sa zúčastnilo 5 družstiev, 4 žiacke a 1družstvo ped.pracovníkov. Zápasy sa odohrali v telocvični SŠ Tvrdošín,...
12.12.2014