Aktuálne informácie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 20. júna 2019 nás náhle a bez rozlúčky opustil náš drahý kolega...

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 20. júna 2019 nás náhle a bez rozlúčky opustil náš drahý kolega Bc.Andrej Bránický vo veku nedožitých 38 rokov. Rozlúčka zo zosnulým bude v Dolnom...
21.06.2019

Exkurzia skanzen Oravskej dediny

Dňa 19.6.2019 sa žiaci tried I.A, I.B, II.B a II.C. zúčastnili exkurzie v múzeu oravskej dediny v Zuberci, kde sa mohli oboznámiť s históriou Oravy v podobe dreveníc a domov z celej Oravy. V skanzene prebiehali ukážky remesiel –...
20.06.2019

literárna exkurzia do horárne P.O.Hviezdoslava

Dňa 19.6.2019 sa trieda I.C zúčastnila literárnej exkurzie do horárne P.O.Hviezdoslava na Slanej vode. Mali možnosť pozrieť si expozíciu nášho velikána medzi básnikmi a zároveň vidieť expozíciu spisovateľa Mila Urbana....
20.06.2019

Kurz na ochranu života a zdravia III.B 7.6.2019

Tak sme dnes so žiakmi z III.B v rámci ich posledného kurzu na našej škole precvičili, že:- keď chceš ďaleko dovidieť, musíš trošku vyššie vystúpiť,- spoľahnúť sa na seba je síce dobrá vec,...
13.06.2019

Kurz na ochranu života a zdravia III.A

Dňa 12.6. 2019 sa uskutočnil kurz na ochranu života a zdravia pre III.B triedu.
13.06.2019

III.A,, III.B - harmonogram k záverečným skúškam

III.A - harmonogram 07.06.2019 Hodnotiaca porada pre III.A a III.B Kurz na ochranu života a zdravia III.A a III.B, 7:50 hod - nástup, Turistické oblečenie, obuv, pitný režim 10.06.2019 -  Overenie vedomostí z tematických celkov na OV III.A OV - 7:50 hod...
10.06.2019

Vyhlásenie druhého kola prijímacích skúšok

Voľné miesta pre učebné odbory a študijné odbory pre školský rok 2019/2020 učebné- 3 ročné odbory: 2466 H 04mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia.   1 miesto4524 H agromechanizátor,...
31.05.2019

Účelové cvičenie

Žiaci I.C, III.C, II.A, I.B sa počas maturitných skúšok zúčastnili účelového cvičenia. Po presune zo školy do obce Huty sme sa peši prešli na Oblazy, kde si žiaci prezreli mlyn, technické vybavenie a rekonštrukciu...
30.05.2019