Aktuálne informácie

Prednáška partnerskej školy českej lesníckej akadémie Trutnov

Dňa 26. 03. 2019 sa konala prednáška zástupcov partnerskej školy Ing. Houtom a Ing. Franclom z Českej lesníckej akadémie Trutnov o možnosti pokračovať v štúdiu a získať oprávnenie na prácu s harvestorom. Žiaci mali...
29.03.2019

súťaž Mladý zvárač

Mladý zváračV dňoch 18.3-19.3 2019 sa na pôde SOŠ v Tlmačoch uskutočnil 12. ročník súťaže vo zváraní pod názvom Mladý zvárač 2019, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci Miroslav Habovský...
22.03.2019

exkurzia v podniku Semenoles Liptovský Hrádok

Dňa 13. 03. 2019 žiaci III.A triedy a II.C triedy sa zúčastnili exkurzie v štátnom podniku SEMENOLES zameranom na lúštenie a uskladnenie plodov a semien lesných drevín. Žiaci sa oboznámili s technológiou sušenia, ...
14.03.2019

exkurzia vo firme Javys a.s.

Exkurzia vo firme JAVYS a. s.Dňa 13.marca 2019 sa žiaci I.A a I.C zúčastnili odbornej exkurzie vo firme JAVYS a. s. ( Jadrová a vyraďovacia spoločnosť ) v Mochovciach, kde sa vykonáva likvidácia jadrového odpadu. Boli premietnuté...
14.03.2019

Žiaci základných škôl, tešíme sa na Vás

Ponúkame Vám do pozornosti štvorročné odbory: mechanik strojov a zariadení mechanizácia poľnohospodárstva Príďte medzi nás  
27.02.2019

Šachový turnaj o cenu riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja

Dňa 26. 02. 2019 odbor školstva a športu ŽSK vyhlásil 11. ročník  šachovej súťaže pre žiakov stredných odborných škôl a prijímateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.  Z...
27.02.2019

Erasmus+ Šternberg pre odbor mechanik strojov a zariadení

V dňoch 10.2.2019 až 22.2 2019 sa piati študenti SOŠ lesníckej s pánom Ing. P. Záchemským zúčastnili stáže v ČR na SOŠ lesníctva a stojárstva v Šternberku. Študenti získavali potrebné...
27.02.2019

Lyžiarsky výcvik

V dňoch 11. - 15. 2. 2019 sa naši žiaci 1. ročníka zúčastnili výchovno výcvikového lyžiarskeho kurzu. Za výborných snehových podmienok sa kurz uskutočnil na svahoch v Zuberci , kde boli rozdelení do skupiny snowbordistov a...
18.02.2019