Aktuálne informácie

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 03/2020/OŠaŠ Stredná...

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho krajač. 03/2020/OŠaŠ Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského...
11.09.2020

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/21

Milí naši žiaci a prváci zvlášť, vítame Vás na pôde školy a prajeme veľa úspechov v štúdiu a príjemných chvíľ v triednych kolektívoch. A hurááá do práce...
03.09.2020

Oznam pre zákonných zástupcov

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu,...
28.08.2020

Oznam o zatvorení bufetu

Riaditeľ školy oznamuje vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu školský bufet nebude v prevádzke od 02. 09. 2020 až do odvolania. Prosíme všetkých žiakov, aby si na teoretické aj praktické...
28.08.2020

Oznam a pokyny k začiatku školského roka 2020/2021

O Z N A M Otvorenie školského roka 2020/2021 sa v SOŠ lesníckej Tvrdošín bude konať dňa 2.septembra 2020 ( streda ) so začiatkom o 8,00 hod. Žiaci sa sústredia v príslušných triedach podľa pokynov pedagogických...
25.08.2020

Prijmeme špeciálneho pedagóga

Stredná odborná škola lesníckaMedvedzie 135027 44 Tvrdošín Voľné pracovné miesta Riaditeľ školy o z n a m u j e,že SOŠ lesnícka príjme od 01.09.2020 do pracovného pomeru: školského...
03.08.2020

Prijmeme dvoch majstrov odbornej výchovy so zameraním na lesné hospodárstvo

Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín, Medvedzie I.135, 027 44 Tvrdošínprijme do pracovného pomeru:dvoch majstrov odbornej výchovy pre lesnícke činnosti v učebnom odbore mechanizátor lesnej výroby a...
06.07.2020

Prijmeme majstra odbornej výchovy so zameraním na strojárstvo

Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín, Medvedzie I.135, 027 44 Tvrdošín prijme do pracovného pomeru: majstra odbornej výchovy strojníckeho zamerania pre učebné odbory: Mechanik opravár pre...
06.07.2020