Aktuálne informácie

Vyhodnotenie II.polroka šk. roka 2018/19


Najlepší žiak triedy v prospechu 2.polrok 2018/19


II.C  Boris Halaša 
II.A  Samuel Kurňavka 
IV.C Andrej Škumát 
I.C   Mário Poláčik 
III.A Damián Jašák 
III.B Juraj Jagelka 
I.A   Martin Dreveňák 
II.B  Michal Medvecký 
III.C Dávid Šutý 
I.B   Michal Škodoň Najlepší žiak triedy v dochádzke 2.polrok 2018/19

 

 

III.C Blažej Lenčucha
III.B Tomáš Randiak
IV.C Andrej Škumát
II.B Michal Medvecký
II.C Marek Buš
III.A Dominik Dulka
II.A Dávid Šprlák
I.B Patrik Suľa
I.C Timotej Brenkus
I.A Kristián TomlanTriedy podľa prospechu 2.polrok 2018/19

II.C
I.C
I.B
II.A
III.C
II.B
I.A
III.A
III.B
IV.CTriedy podľa dochádzky 2.polrok 2018/19

II.B
I.C
IV.C
III.C
II.C
I.B
II.A
III.B
I.A
III.A