Aktuálne informácie

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 01/2019/OŠaŠ

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho krajač. 01/2019/OŠaŠ Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského...
04.07.2019

Príjme do pracovného pomeru upratovačku

Voľné pracovné miestoRiaditeľ školy v zmysle § 6 Zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme o z n a m u j e, že SOŠ lesnícka Tvrdošín príjme od 01.08.2019 do pracovného...
01.07.2019

Slávnostné ukončenie školského roka 2018/19 - HURRRÁÁ PRÁZDNINY!!!

Prajeme všetkým žiakom príjemné prázdniny. 
28.06.2019

Vyhodnotenie II.polroka šk. roka 2018/19

Najlepší žiak triedy v prospechu 2.polrok 2018/19 II.C  Boris Halaša II.A  Samuel Kurňavka IV.C Andrej Škumát I.C   Mário Poláčik III.A Damián Jašák III.B Juraj...
27.06.2019

Rozlúčka so žiakmi trojročných odborov III.A a III.B

Dňa 21.6.2019 sme sa na mestskom úrade Tvrdošín slávnostne rozlúčili so žiakmi trojročných odborov III.A a III.B triedy. Prajeme im všetko dobré v pracovnom i osobnom živote.
21.06.2019

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 20. júna 2019 nás náhle a bez rozlúčky opustil náš drahý kolega...

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 20. júna 2019 nás náhle a bez rozlúčky opustil náš drahý kolega Bc.Andrej Bránický vo veku nedožitých 38 rokov. Rozlúčka zo zosnulým bude v Dolnom...
21.06.2019

Exkurzia skanzen Oravskej dediny

Dňa 19.6.2019 sa žiaci tried I.A, I.B, II.B a II.C. zúčastnili exkurzie v múzeu oravskej dediny v Zuberci, kde sa mohli oboznámiť s históriou Oravy v podobe dreveníc a domov z celej Oravy. V skanzene prebiehali ukážky remesiel –...
20.06.2019

literárna exkurzia do horárne P.O.Hviezdoslava

Dňa 19.6.2019 sa trieda I.C zúčastnila literárnej exkurzie do horárne P.O.Hviezdoslava na Slanej vode. Mali možnosť pozrieť si expozíciu nášho velikána medzi básnikmi a zároveň vidieť expozíciu spisovateľa Mila Urbana....
20.06.2019