Kalendár

 

Začiatok školského roku 2018/2019

 1. september 2018

Slávnostné otvorenie školského roku a vyučovania

 3. september 2018

Začiatok 1. polroka školského roku

 1. september 2018

 Koniec 1. polroka školského roku

 31. január 2019

 Začiatok 2. polroka školského roku

 1. február 2019

 Začiatok vyučovania v 2. polroku školského roku

 4. február 2019

 Koniec vyučovania v 2. polroku školského roku

 28. jún 2019

 Koniec školského roku 2017/2018

 31. august 2019

 

Prázdniny

jesenné prázdniny

od 31.10 do 02. 11. 2018

 vyučovanie sa začne 05.11.2018

(pondelok)

vianočné prázdniny

od 23.12. 2018 do 07.01. 2019


vyučovanie sa začne 08.01.2019

(utorok)

polročné prázdniny

01.02. 2019 

(piatok)

vyučovanie sa začne 04.02.2019

(pondelok)

jarné prázdniny

od 04. marec do 08. marec 2019

vyučovanie sa začne 11. marec 2019

(pondelok)

veľkonočné prázdniny

od 18.04. do 23.04.2019

vyučovanie sa začne 24.04.2019

(streda)

letné prázdniny

od 01.07.2019

do 31.08.2019

vyučovanie sa začne 02.09.2019

(pondelok)