PODPORTE NÁS 2% Z DANE

Vážení rodičia a priatelia školy,

zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie Lesník. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy
  • podporu talentovanej mládeže

 

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Ako postupovať?

 

1. Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane robí za Vás zamestnávateľ

Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.


Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30.apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

2. Ak si podávate daňové priznanie sami

Riadne vyplňte daňové priznanie.


Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3€.


V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Tlačivá na stiahnutie Typ A a  Typ B nájdete pod príspevkom.

 

 

Údaje, ktoré potrebujete uviesť do daňového priznania :

 

Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Lesník
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Medvedzie 135, 02744 Tvrdošín
Právna forma: 701 Združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):42346576


Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Vzhľadom na to, že 31. marec 2019 pripadá na deň pracovného voľna, daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 je potrebné podať najneskôr v pondelok 1. apríla 2019.

 

3. Ak ste právnická osoba


Riadne vyplňte daňové priznanie.


Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).

Tlačivo na stiahnutie nájdete pod príspevkom.

Údaje, ktoré potrebujete uviesť do daňového priznania :

 

Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Lesník
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Medvedzie 135, 02744 Tvrdošín
Právna forma: 701 Združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):42346576


Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

Prílohu tlačiva na stiahnutie nájdete pod príspevkom.


Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Tlačivo je možné stiahnuť, vyplniť , vytlačiť.


Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov z príjmov zo závislej činnosti.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov z príjmov zo závislej činnosti.

Toto potvrdenie (word) vám vystaví zamestnávateľ.

Tlačivo je možné aj  stiahnuť, vyplniť , vytlačiť.


DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY TYP A

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY TYP A -  tlačivo na stiahnutie


DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY TYP B

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY TYP B - tlačivo na stiahnutie


DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY- tlačivo na stiahnutie


Príloha k daňovému priznaniu PO - tlačivo na stiahnutie

Ak by ste chceli svoj podiel zaplatenej dane venovať viacerým organizáciam, budete potrebovať ešte aj prílohu k daňovému priznaniu PO.


Projekt S Kiou za športom s podporou Nadácie Pontis

SOŠ lesnícka v Tvrdošíne s podporou Nadácie Pontis pod názvom projektu  S Kiou za športom  zorganizovala v dňoch 22. - 23. mája 2014 Medzinárodný nohejbalový turnaj o pohár riaditeľa SOŠ. Turnaja sa zúčastnilo desať družstiev, z toho šesť bolo z Českej republiky. V dvoch kategóriách senior - junior súťažili pedagogickí zamestnanci a študenti lesníckych škôl. Turnaj otvoril riaditeľ školy Ing. V. Gerčák a súťažiacim družstvám poprial veľa športového šťastia.

Jednotlivé stretnutia turnaja sa odohrali pod odborným dohľadom hlavného rozhodcu p. M. Mikušiaka na ihrisku s umelou trávou, ktoré sa nachádza pri SOŠ lesníckej v Tvrdošíne. Zainteresovaní sa zhodli v názore, že kvalita a úroveň turnaja v porovnaní s minulými rokmi sa zvýšila.

 

Pri organizácii tohto vydareného podujatia, ktoré upevnilo priateľské vzťahy medzi lesníckymi školami a podporilo športového ducha, nám veľkou mierou pomohli občianske združenie LESNÍK s podporou nadácie PONTIS - Nadačný fond KIA Motors Slovakia, mesto Tvrdošín, SPŠ Tvrdošín, Panasonic Trstená, Mäsovýroba Jendrášek, LKT Trstená, PD Tvrdošín, PD Trstená, SLOVTEAM Trstená. Touto cestou im chceme zároveň poďakovať.


Poďakovanie patrí aj vedeniu SOŠ lesníckej v Tvrdošíne a všetkým zamestnancom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na zdarnom priebehu podujatia. Veríme, že sa nám v budúcom roku podarí zorganizovať ďalší ročník Medzinárodného nohejbalového turnaja.

Aktivity s Kiou a nadáciou Pontis stále pokračujú!

V rámci projektu S Kiou za športom a s podporou nadácie Pontis, občianske združenie Lesník zorganizovalo dňa 4. až 5. 7. 2014 pre deti výlet do Juráňovej doliny s východiskom v Oraviciach - amfiteáter a výlet na Babiu horu. Deti absolvovali pešiu túru k ústiu Juráňovej doliny, ktorá bola pre nich veľmi atraktívna hlavne vďaka kaňonu, ktorý za stáročia vytvoril potok, pretekajúci dolinou. Počas výletu tak mohli deti objaviť v doline množstvo očarujúcich zákutí a spoznať tak krásy oravskej prírody. Oboznámiť sa s oravskou prírodou mali možnosť aj prostredníctvom súťaží, ktoré boli pre nich pripravené aj počas turistiky na Babiu horu. Deti sa okrem množstva nezabudnuteľných dojmov a zážitkov vrátili domov aj so sladkou odmenou.  

 

 

 

Naše aktivity v roku 2016

V roku 2016 Lesník o.z podporilo školu pri organizovaní medzinárodných súťaží Drevorubač junior 2016 a Opravár junior 2016, ktoré organizovala SOŠ lesnícka Tvrdošín. Tiež škole zakúpilo množstvo reklamných predmetov, ktoré
škola využíva pri odmeňovaní žiakov pri rôznych príležitostiach, hlavne ako odmenu žiakov za dosiahnutie výborných výsledkov v rôznych oblastiach.