Výsledky prijímacieho konania II. kolo pre šk. rok 2019/20 študijný odbor mechanizácia pôdohospodárstva

Celkové výsledky I. kola prijímacích skúšok študijného odboru mechanik strojov a zariadení

Celkové výsledky I. kola prijímacích skúšok študijného odboru mechanizácia pôdohospodárstva

Celkové výsledky I. kola prijímacích skúšok študijného odboru operátor lesnej techniky

Predbežné výsledky účastníkov II.termínu prijímacích skúšok odbor: mechanik strojov a zariadení

Predbežné výsledky z I.termínu prijímacích skúšok odbor: mechanik strojov a zariadení

Predbežné výsledky účastníkov II.termínu prijímacích skúšok odbor:mechanizácia pôdohospodárstva

Predbežné výsledky z I.termínu prijímacích skúšok odbor:mechanizácia pôdohospodárstva

Predbežné výsledky účastníkov II.termínu prijímacích skúšok odbor: operátor lesnej techniky

Predbežné výsledky z I.termínu prijímacích skúšok odbor: operátor lesnej techniky

Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2019/20 učebný odbor mechanik opravár- lesné stroje a zariadenia

Výsledky prijímacieho konania šk. rok 2019/20 učebný odbor agromechanizátor, opravár

Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2019/20 učebný odbor mechanizátor lesnej výroby