Základné informácie

Výchova a vzdelávanie osôb na získanie zváračského preukazu s príslušným právnením

(metóda zvárania) sa vykonáva na základe živnostenského listu - predmetu podnikania Ostatné vzdelávanie a mimoškolská výchova s dátumom vzniku oprávnenia 29.12.1997 a každoročne obnovovanému Osvedčeniu spôsobilosti pre zváračskú školu č. 200 podľa STN 05 0705 ( vydávaného PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. Bratislava), ktoré oprávňuje vykonávať prípravu zváračov k základným skúškam, v rozsahu oprávnenia inštruktorov zvárania.

V zmysle uvedeného a certifikátov zváračských inštruktorov je škola oprávnená vykonávať prípravu zváračov pre metódy zvárania:

Rozsah prípravy

a) Zváranie elektrickým oblúkom obalenou elektródou Z – E 1 189 hodín

b) Zváranie elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére CO2 Z – M 1 145 hodín

c) Zváranie a rezanie plameňom Z – G 1 189 hodín


Odborný zástupca Výchovy a vzdelávania:

Ing. Viliam Gerčák mob.: 0917 336582, 0905 947639
tel.: 043/532 2025
e-mail:soultv.bozp@vuczilina.sk

 


Cenník

PRIHLÁŠKA