Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 04/10/2019

Zmluva o nájme dráh plaveckého bazéna a príslušenstva

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 12/2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2019

Zmluva - č. A017/2019 o poskytovaní služieb PO-BOZP-CO

Zmluva o inzercii

Kúpna zmluva

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2019

Dodatok č. 2/2019 pre rok 2019 k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci č. ZŠ/200/2016

Zmluva CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa.

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Zmluva o podružnom odbere elektrickej energie

smlouva o vypujčce

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telecom a.s.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke technických plynov

Zmluva o poskytovaní služby TSS Group

Kúpna zmluva S-servis

Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

Zmluva o inzercii

Dodatok č. 2 k Zmluve 002/2013 Benzinol

Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Z/401/19/11/00

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Z/033/19/11/00

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Darovacia zmluva

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 03/2018

Dodatok č. 01/2018 ku kúpnej zmluve

Kupní smlouva

Zmluva o spolupráci

Nájomná zmluva na automobil

Zmluva - č. PZS 013/2018

Zmluva o plnom servise a údržbe 2018/1610

Zmluva o zabezpečení stravovania

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/2018

DSI DATA dodatok č. 4

DSI DATA dodatok č. 3

Zmluva o nájme nebytových priestorovč. 09/2018

Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.10/2018

Dvojstranná zmluva

Zmluva o poskytovaní služieb PO-CO-BOZP

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 04/2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2018

Kúpna zmluva č.6/2018

Nájomná zmluva

Kúpna zmluva 4 / 2018

Zmluva o reklame

Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu

Kolektívna zmluva na rok 2018 Dodatok č. 1

Kolektívna zmluva na rok 2018

kúpna zmluva 7/2018

Kúpna zmluva č. 5/2018

Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

Zmluva 03/2018

Zmluva 02/2018

Zmluva 01/2018

Dvojstranná zmluva Erasmus+

Dvojstranná zmluva Erasmus+

Zmluva o uverejnení inzercie

Zmluva o zabezpečení a poskytovaní marketingových služieb

Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci - Prvá zváračská, a.s.

Prenájom priestorov cvičiska pre autoškolu

Zmluva o poskytovaní praktického výcviku

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.4/2017

Dodatok k zmluve o dodávke plynu

Zmluva o inzercii

Dodatok ku zmluve o dodávke plynu

Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt

ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č.03/2017

Zmluva o poskytovaní PO-CO BOZP

Zmluvu o nájme poľovníci 2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov 01/2017

Prvá zváračská, a.s., Bratislava

zmluvy_2014

LESY SR, š.p., OZ Námestovo

LESY SR, OZ NO, príloha č. 1

LESY SR, OZ NO_príloha č. 2

RegionPRESS

SSE_Príloha č. 1_odb.miesto 3214074

SSE_Príloha č. 1_odb.miesto_3213850

SSE_príloha č. 1_odb.miesto_3214204

Firma - Ing. MIroslav Rabčan

ÚIPŠ - Dodatok č. 1

Benzinol

Kolektívna zmluva na rok 2013

LESY SR, š.p. _GR

Komposesorát Medvedzie

Mestský úrad Tvrdošín

Spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel

OZ Topoľčianky

Panasonic

Faunus, s.r.o.

NÚCEM

Spojená škola Tvrdošín

SPP_Bratislava

SSE_Prílohy č. 1

Doprastav

Faunus_Dodatok č.1

Lesy SR, OZ Topoľčianky

Spojená škola Tvrdošín_8/2013

Spojená škola Tvrdošín_9/2013

Spojená škola Tvrdošín_10/2013

Oravsko_kurzy

Agrovex Novoť

Miner_Trstená

Fidrik Pavol_Oravská Polhora

Fronius Trnava

Herman

Rabčan-Group, s.r.o.

Biomasa_Kysucký Lieskovec

UIPŠ_Bratislava

BAPA_Trstená

VOMS_Stráža

ŠIOV_Bratislava

Benzinol_dodatok č. 1

Prvá zváračská, a.s._2014

Obec Zuberec_2014

Lesy SR, OZ Námestovo_2014

Zmluvy_2013

NÚCEM Bratislava_2014

Centrálny vestník organizácií, Komárno_2014

SOŠ polytechnická Dolný Kubín_2014

SOŠ polytechnická, Dolný Kubín 2_ 2014

Lesy SR, OZ Námestovo_2_ 2014

Kolektívna zmluva na rok 2014

SOŠ polytechnická L.M_2014 (1)

SOŠ polytechnická LM_2014 (2)

SOŠ polytechnická_204 (3)

Profesionálny register_2014

XEROX_dodatok č. 3

Ing. Starek_Trstená

Stelina

Makita, s.r.o. - 2014

ELMA Námestovo_2014

KaSprof Oravské Veselé_2014

MO SR_2014

MŠVVaŠ SR_2014

Štátna pokladnica_2014

Orange_2014

Orange_dodatok_2014

Orange_dodatok2_2014

Orange_dodatok3_2014

Orange_dodatok4_2014

MH komin, Valaská

MUDr. Kormoš_2014

Spojená škola Tvrdošín_2014

Fy. Rabčan_Lisek_2014

Spojená škola Tvrdošín_2014

Spojená škola Tvrdošín_2014

Obec Novoť_2015

Lesy_1_2015

Lesy_2_2015

ADOS VITA_2014

Zmluvy_2015

Prvá zváračská_2015

Kolektívna zmluva _2015

Firma - Ing. Miroslav Rabčan_2015

Juraj Tlach1 _2015

Juraj Tlach2_2015

Agrovex_2015

LKT_2015

ORVEX_2015

Technogum_2015

GEJDOŠ_2015

Starek_2015

PD Magura_2015

Urbár Trstená_2015

Hradský_2015

SPP_1_2015

SPP_2_2015

Bebej_1_2015

Bebej_2_2015

CPPPaP_2015

DUEL_2015

Kormoš_2015

Rabčan_2015

S-servis_2015

Spojená škola_1_2015

Spojená škola_2_2015

Spojená škola_3_2015

Tekel

Tlach_2015

Lesy SR, Námestovo_1_2016

Lesy SR, Námestovo_2_2016

Mlynarčík_2015

ORFLAJ_2015

SK HOLZ_2015

Kukuc_20115

ADOS-VITA_2015

Pilarčík_2016

Tlach_2016

Obec Zuberec_016

PS_Dolný Štefanov_2016

Urbári_H.Štefanov_2016

MsÚ Tvrdošín_2016

Panasonic Trstená_2016

Zmluvy 2016

Ing. Rabčan_2016

SŠ_Tvrdošín_garáž1

SŠ_Tvrdošín_garáž2

SŠ_Tvrdošín_telocvičňa

Tlach Juraj

KasProf

Európsky zoznam firiem

Zmluvy 2016

Zmluvy 2016

Zmluvy 2016

Zmluvy 2016

Zmluva Erasmus+